Ekstrudat / Makuch

W ostatnich latach na całym świecie znacznie wzrosło zainteresowanie nowoczesną technologią ekstruzji ziaren różnych roślin (zboża, rośliny oleiste, rośliny strączkowe).

Podczas obróbki zbóż i roślin strączkowych w ekstruderze może otrzymać następujące surowce:

* Oleje roślinne jadalne (gdy posiadamy prasę ślimakową)
* Ekstrudat
* Makuchy.

Wyciskany surowiec roślinny zapewnia:

— niemal dwukrotny wzrost podstawowych właściwości odżywczych produktów uzyskanych na wyjściu,
— ułatwioną przyswajalność ziarna paszowego w systemie pokarmowym zwierzęcia (przyswajalność paszy — 90%),
— poprawa właściwości organoleptycznych otrzymanego produktu (zapach, smak),
— zwiększenie trwałości produktu.

Ekstrudat jest idealny do skarmiania zarówno młodych, jak i dorosłych zwierząt, w tym ptaków i ryb.

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.